History of Literature

History of Literature

Posted March 21st, 2007 by webmaster

Kostas E. Tsiropoulos: Metamorfosi kai thanatos symbolwn (Nascita e mortre dei simboli) (Greek)

Posted February 21st, 2011 by webmaster

Kostas E. Tsiropoulos:
IMetamorfosi kai thanatos symbolwn (Nascita e mortre dei simboli) (Greek) PDF File

Kostas E. Tsiropoulos: I diaxronikotita tou Ionos Dragoumis (La modernità di Ion Dragoumis) (Greek)

Posted February 21st, 2011 by webmaster

Kostas E. Tsiropoulos:
I diaxronikotita tou Ionos Dragoumis (La modernità di Ion Dragoumis) (Greek) PDF File

Natasa Kesmeti: Kosta kai Giorgos Oikonomou (in Greek)

Posted June 10th, 2010 by webmaster

Natasa Kesmeti:
Kosta kai Giorgos Oikonomou (in Greek)em> PDF File

Elias Kefalas: TA CEIROGRAFA TOU FQINOPWROU (in greco)

Posted February 6th, 2010 by webmaster

Elias Kefalas:
TA CEIROGRAFA TOU FQINOPWROU (in greco) PDF File

Kostas E. Tsiropoulos: O BIOS WS PERIHGHGH (in greco)

Posted February 6th, 2010 by webmaster

Kostas E. Tsiropoulos:
O BIOS WS PERIHGHGH (in greco) PDF File

C. P. Cavafy: Ars Poetica, in inglese

Posted September 26th, 2008 by webmaster

CONSTANTINE P. CAVAFY

lias Kefalas: La poesia di C. P. Kavafis (in greco)

Posted September 26th, 2008 by webmaster

lias Kefalas
La poesia di C. P. Kavafis (in greco) PDF File

http://www.hellenismos.com/PDF/KEF.pdf

 

 

Giorgos Chronàs. Poeta.

Posted October 29th, 2007 by webmaster

Giorgos Chronàs. Poeta.


Fondatore della rivista letteraria
Odòs Panòs
e della omonima casa editrice.


Mauro Giachetti: VILARAS

Posted June 12th, 2007 by webmaster

Mauro Giachetti:
VILARAS (in greco) PDF File

http://www.hellenismos.com/PDF/VILARAS.pdf

Mauro Giachetti: KALVOS

Posted June 12th, 2007 by webmaster

Mauro Giachetti
Mauro Giachetti: KALVOS (in greco) PDF File

http://www.hellenismos.com/PDF/KALVOS.pdf

Syndicate content